#184735 gửi bởi ngoctuan.svc
Ngày 29 Tháng 05 2017 , 04:37
Em đang voọc giao diện nukeviet 4, em xuống xóa cái dòng trong khung màu đen kia đi, và thay đẩy cái tìm kiếm lên trên khung màu đen thì làm như nào ạ. Ai giúp em với. Nó không có trong block
Xin giup do

Thanks & Best Regards,
-----------------------------------
NGOC TUAN CONG
#184741 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 29 Tháng 05 2017 , 09:34
Bạn vào thư mục theme bạn đang xài -> tiếp đến là thư mục layout rồi mở file header_extended.tpl
Tìm tới dòng có class là headerSearch và current-time thì copy cả đoạn đó lên đoạn màu đen.
Còn màu đen kia thì bạn cho xin cái link để coi tên class là gì :D

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/