#194898 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 06 Tháng 11 2020 , 21:57
Cái này bạn tìm hiểu về CSS rồi sửa thôi bạn. Nó nhiều chỗ lắm. File cụ thể là file themes/default/css/style.css

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#194934 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 12 Tháng 11 2020 , 07:58
themes/default/css/style.css tìm cái #body. Bên dưới nó có background-color:#fff; sửa thành background-color:#000;

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com