#175721 gửi bởi thaotrinh
Ngày 08 Tháng 03 2016 , 22:22
Em muốn đổi tên đăng nhập hiện nay. Với người khác thì có thể lập tài khoản khác, nhưng với em thì vướng mười mấy cái tiện ích trên store, nếu hạ xuống rồi đăng lại thì mất công quá.