#192837 gửi bởi ngviphuc
Ngày 31 Tháng 12 2019 , 04:20
Chào các bác, em có 1 vấn đề khó khăn nhưng không biết lý do: số là em dùng nukeviet 4.3.06 trên hostinger nhưng khi dùng iphone truy cập thì không được hay dùng các trình duyệt lạ,máy lạ thì không thể truy cập mà khi đổi ip của thiêt bị thì nó vô duo.
Xin các bác chỉ dẫn
#192860 gửi bởi ngviphuc
Ngày 02 Tháng 01 2020 , 04:41
khi truy cập vào domain.com/admin/index.php?language=vi&nv=extensions&mode=popular lại bị loi này
Error on file /vendor/vinades/nukeviet/Http/Http.php line 233:
 Cannot use object of type NukeViet\Http\Curl as array