Nội quy chuyên mục: Website được giới thiệu phải có các thông tin sau
- Tên & địa chỉ Website *
- Ngày thành lập
- Nội dung Website *
- Người quản lý Website
- Ảnh chụp trang chủ * (kích thước nhỏ hoặc bằng 800x600px)
Website giới thiệu phải đảm bảo các thông tin trên. Website chỉ được giới thiệu 1 lần trừ khi có sự thay mới nội dung hoặc hình thức...
Chủ đề Bài viết mới nhất
Phát động cuộc thi t.kế Logo,Banner & Slogan cho LaVie Porta
gửi bởi laser  10:29 13/01/2007  1 Bài viết   2432 Lượt xem
gửi bởi laser
10:36 13/01/2007