#189291 gửi bởi dhpsos
Ngày 25 Tháng 07 2018 , 15:16
Xin cac bac cho i kien vụ này voi a.
web em câp nhat news lien tục ay the ma search tư khoa vẫn thấp hơn môt số trang mà nhung trang đo vao thi nôi dung hau nhu chang co gi mơi bao nam nay?

http://congnghevinhcuu.com
Công ty kiểm toán năng lượng, chuyên nghiệp, uy tín
Http://namlap.com.vn
Bơm hoá chất, chất lượng
#189390 gửi bởi dhpsos
Ngày 07 Tháng 08 2018 , 21:54
Ok bạn, do "ít view", mình cải thiện backlink với đi spam dạo thì nó có cải cải thiện chút ít.

http://congnghevinhcuu.com
Công ty kiểm toán năng lượng, chuyên nghiệp, uy tín
Http://namlap.com.vn
Bơm hoá chất, chất lượng