#185708 gửi bởi newbean
Ngày 25 Tháng 07 2017 , 13:05
Tình hình là mình lần đầu quan tâm nukeviet và có tải thử 1 code share trên nukeviet. link như sau:
https://nukeviet.vn/vi/forum/Share-code-rao-vat-azvnn-com-nukeviet-4-t38430/
Và mình tiến hành cài đặt cả 2 nơi đó là host và localhost trên ampps. Kết quả là mình cài đặt và chỉnh sửa thông số chuẩn cả rồi nhưng xảy ra trường hợp sau:
1. trên host thì ra domain.com/nukeviet
2. tên ampps thì ra localhost/nukeviet
trên ampps thì mình đặt folder khác ( www/nukeviet2/ chẳng hạn) là bị lỗi. Vậy có cách nào bỏ hoặc chuyển đổi cái nukeviet ấy không mọi người?
để cho web được là domain.com
Xin cảm ơn!
#185710 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 25 Tháng 07 2017 , 21:09
newbean đã viết Tình hình là mình lần đầu quan tâm nukeviet và có tải thử 1 code share trên nukeviet. link như sau:
https://nukeviet.vn/vi/forum/Share-code-rao-vat-azvnn-com-nukeviet-4-t38430/
Và mình tiến hành cài đặt cả 2 nơi đó là host và localhost trên ampps. Kết quả là mình cài đặt và chỉnh sửa thông số chuẩn cả rồi nhưng xảy ra trường hợp sau:
1. trên host thì ra domain.com/nukeviet
2. tên ampps thì ra localhost/nukeviet
trên ampps thì mình đặt folder khác ( www/nukeviet2/ chẳng hạn) là bị lỗi. Vậy có cách nào bỏ hoặc chuyển đổi cái nukeviet ấy không mọi người?
để cho web được là domain.com
Xin cảm ơn!

Bạn vào cấu hình chung, vào phần Các domain chạy site, cách nhau bởi dấu phảy
tại đó bạn điền domain của bạn
Sau đó vào cấu hình site bạn chọn domain hoạt động chính nhé :D
Do là trong phần "Các doain chạy site, cách nhau bởi dấu phẩy" điền chưa đúng


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/