#187220 gửi bởi im.newbie.coder
Ngày 28 Tháng 11 2017 , 22:20
Mình tải lên và thiết lập một vài modules, sau khi tiến hành giải nén cài đặt và thiết lập modules mới, thì thanh menu bên trái không hiển thị ra modules đó để sử dụng. Pro nào giúp mình với ạ
#187227 gửi bởi laser
Ngày 29 Tháng 11 2017 , 05:08
Bạn nêu cụ thể tên module, nguồn tải và kèm theo ảnh chụp để mọi người dễ support nhé!
Trường hợp của bạn có thể do module mới cài mà chưa kích hoạt.
Cũng có một số module không có phần quản trị!

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#187228 gửi bởi thuvp
Ngày 29 Tháng 11 2017 , 05:10
Bạn cài module nào nhỉ ? Có thể quả trình cài đặt có vấn đề hoặc module đó không có chức năng trong quản trị nên không có menu. Bạn nêu rõ hơn để mợi người support nhé.