#184446 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 13 Tháng 05 2017 , 02:14
kasoda đã viết cho mình hỏi version 4.1.02 "Tối ưu hóa cho site" là chỗ nào?

mình tìm không thấy


minh xin cảm ơn

Bạn tối ưu hóa cái gì bạn ơi?


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/