Tìm thẻ

Chia sẻ:
#184900 gửi bởi hunggasmc
Ngày 09 Tháng 06 2017 , 04:33
Anh chị có kinh nghiệm giúp e với j, e mới làm quen với web nukeviet giờ có đoạn code cần dán vào trước thẻ </head> nhưng ko biết tìm thẻ này ở file nào, ai biết chỉ giùm e với ạ
#184901 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 09 Tháng 06 2017 , 06:00
Nếu là NukeViet 4 và bạn đang dùng theme mặc định thì có thể thêm code mong muốn vào file header_only.tpl hoặc header_extend.tpl.

File này tìm trong
\themes\default\layout\

Chúc bạn thành công !

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/