Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#125754 gửi bởi rua7mon
Ngày 30 Tháng 09 2012 , 12:03
Chào mọi người!
Mình thấy trong file.tpl có 1 số lớp tên là class="clearfix" , class="fl" hoặc class="second", những class này nằm trong file nào? Mình tìm hoài mà không thấy, mọi người chỉ giúp mình với.
Thanks!