#181349 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 16 Tháng 11 2016 , 21:47
Hiện chưa có giải pháp miễn phí.
Bạn tham khảo link bên dưới để tìm mua Add-on thích hợp nhé.

https://nukeviet.vn/vi/store/search/?q=di%E1%BB%85n+%C4%91%C3%A0n&w=0&catid=0&price=0&license=0&types=0&currency=0&sort=updatetime&order=DESC&version%5B%5D=1&version%5B%5D=2&version%5B%5D=3&version%5B%5D=4&version%5B%5D=5&version%5B%5D=6&version%5B%5D=7&version%5B%5D=8&version%5B%5D=9&version%5B%5D=10

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#181352 gửi bởi miku1524
Ngày 16 Tháng 11 2016 , 22:25
chắc phải hóng bản miễn phí thôi, không phải mình ko tôn trọng công sức người viết code , mà tại đang là học sinh trường THPT miền núi Quảng Nam , muốn làm cho trường của mình cái web , nên kinh phí eo hẹp.
Thôi tạm thời lót dép ngồi hóng vậy
Thanks anhyeuviolet