#191468 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 21 Tháng 06 2019 , 03:02
Sửa lần cuối bởi hoaquynhtim99 vào Ngày 21 Tháng 06 2019 , 16:37, với tổng số 1 lần sửa.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#191547 gửi bởi billygoat
Ngày 28 Tháng 06 2019 , 05:33
Trong bản nậng cấp này không có nhiều điểm đáng chú ý, nên lần này tạp thời không cần nâng cấp ! mỗi lần nâng cấp phải sửa hàng loạt các file TPL, CSS, PHP ... mệt lắm :((

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org
#191548 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 28 Tháng 06 2019 , 05:44
billygoat đã viết Trong bản nậng cấp này không có nhiều điểm đáng chú ý, nên lần này tạp thời không cần nâng cấp ! mỗi lần nâng cấp phải sửa hàng loạt các file TPL, CSS, PHP ... mệt lắm :((

Tại sửa nhiều quá vào hệ thống thì chịu thôi chứ biết sao giờ.
Nếu có sửa vào hệ thống thì nên dùng git merge để xử lý. Khi đó chỉ cần chạy lệnh
git merge nukeviet/nukeviet4.3 vào kho code, xử lý conflic, xuất các file thay đổi. Về phía gói cập nhật chỉ cần giữ lại file install/update_data.php rồi cập nhật bình thường sau đó chép đè các file thay đổi là xong


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com