#188601 post by hoaquynhtim99
Day 02 Month 05 2018 , 03:11
Chức năng xem trước giao diện, chức năng duyệt tới vị trí của ảnh đã chèn trong trình soạn thảo và nhiều lỗi được fix là những điểm đáng chú ý ở phiên bản 4.3.02.

Chi tiết thông báo https://nukeviet.vn/vi/news/Tin-tuc/thong-bao-phat-hanh-nukeviet-4-3-02-562.html
Last edit by hoaquynhtim99 time Day 02 Month 05 2018 , 05:00, with 1 edit count.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.