#187004 post by hoaquynhtim99
Day 09 Month 11 2017 , 01:58
Tiếp tục cải tiến hệ thống, tối ưu các tính năng các module được tích hợp sẵn và bổ sung nhiều tính năng mới mẻ là những gì NukeViet 4.3 mang lại. Đồng thời, NukeViet 4.3 cũng là phiên bản đánh dấu sự thay đổi trong quá trình phát triển NukeViet

Xem thêm tại: https://nukeviet.vn/vi/news/Tin-tuc/thong-bao-phat-hanh-nukeviet-4-3-00-538.html
Last edit by hoaquynhtim99 time Day 09 Month 11 2017 , 04:31, with 1 edit count.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#187030 post by hoaquynhtim99
Day 10 Month 11 2017 , 21:10
duongnguyen đã viết Sao nó không cho cập nhật nhỉ ? Mình update từ 4.2.01 lên 4.3 khi click vô Thực hiện cập nhật nó tự động thoát trang ra ngoài trang chủ. Help me!

Nguyên nhân do sau khi cài đặt thì xóa mất thư mục instal, cần upload lại thư mục này từ bản 4.2.01 rồi thực hiện cập nhật lại


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#187032 post by hoaquynhtim99
Day 10 Month 11 2017 , 22:07
Kiểm tra các ý sau:
- Chắc chắn code đang chạy là 4.2.01 không phải code lấy từ nhánh develop trong quá trình phát triển NukeViet. Nếu code lấy trong quá trình phát triển hãy tách lấy file includes/request_uri.php từ bản 4.2.01 chính thức hoặc bản 4.3.00 chính thức đè lên file hiện tại trên hosting
- Chắc chắn thư mục install sau khi cài đặt không bị xóa đi, nếu xóa vui lòng upload lại thư mục install từ bản cài đặt của 4.2.01
- Xóa cache trình duyệt nếu trước đó bị chuyển về trang chủ

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#187042 post by hoaquynhtim99
Day 11 Month 11 2017 , 03:21
duongnguyen đã viết Mình vô kiểm tra thấy lỗi chỗ này:
Unknown column 'inhome' in 'field list'' in /home/nhatran8/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php:228

Cái này là chưa nâng cấp giao diện, xem hướng dẫn nâng cấp tại đây


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.