#185644 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 22 Tháng 07 2017 , 08:18
Sửa lần cuối bởi hoaquynhtim99 vào Ngày 22 Tháng 07 2017 , 11:39, với tổng số 2 lần sửa.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#185778 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 29 Tháng 07 2017 , 06:24
huymcsa đã viết Mình up theme tự động lên không được....

Bản này có thông báo là bản beta, không có tool update đâu làm sao bạn update được


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#185779 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 29 Tháng 07 2017 , 06:27
jackydanh83 đã viết
Lỗi Error
Nhãn
Mình tải 4.2.00 Beta đến bước 5 vẫn bị lỗi như hình trên.

Bạn xem lại phiên bản mysql của bạn có từ 5.5 trở lên không
Kiểm tra lại xem tài khoản đó có quyền full truy cập vào database không cụ thể có quyền: SET CHARACTER SET, SET collation của database không


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com