Theme blogger

Chia sẻ:
Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#195296 gửi bởi truongbaly2829
Ngày 15 Tháng 01 2021 , 05:49
Mình nhìn mấy cái theme blogger rất đẹp. Nhưng cú pháp của blogger khó hiểu quá có ai giải thích giùm minh được không? Tìm hiểu mãi cũng không thông não nổi.
Ví dụ như cái theme này: https://amthucnhabep.blogspot.com/
#195298 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 15 Tháng 01 2021 , 10:30
Diễn đàn này hỗ trợ NukeViet bạn, hỏi Blogger lộn chỗ rồi

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com