#188062 post by trinhthinhvn
Day 12 Month 03 2018 , 05:45
aohk1502 đã viết Mình muốn thêm hình ảnh vào vị trí (như hình minh họa, từ 2 hình trở lên) thì phải làm sao?

Bạn vào module quảng cáo là banner, trong đó có khối slider thì bạn thêm ảnh mới và chọn khối slider
Nó ở link đính kèm này nhé, xem ảnh ở link: https://imgur.com/a/qHcuD


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/