Thêm menu

Chia sẻ:
Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#175098 gửi bởi tunhap
Ngày 18 Tháng 01 2016 , 23:34
Mọi người cho mình hỏi muốn thêm 1 mục menu trên thanh menu trên quản trị thì làm thế nào? mình dùng bản nukeviet 4.0.16