#186564 gửi bởi quydautu.longan
Ngày 22 Tháng 09 2017 , 05:58
Em đang chọn chế độ "Ngày thêm văn bản mới lên trên". e muốn khi chọn chế độ hiển thị này cũng có icon new mà không phụ thuộc ngày ban hành văn bản, có cách nào ko các bác.
#186568 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 24 Tháng 09 2017 , 22:17
Vậy thì bạn css chèn icon news vào đầu và bỏ thuộc tính theo thời gian để hiển thị icon news là xong

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/