#186292 gửi bởi quyphamvan
Ngày 29 Tháng 08 2017 , 00:42
Trong mục Danh sách bài viết hiện tại có những cột dữ liệu
- Tiêu Đề
- Thời gian đăng
- Người tạo
- Trạng thái
- Lượt xem
- Bình luận
- Tag.

Giờ em muốn bỏ cột Lượt xem và muốn thêm cột Người duyệt thì làm thế nào ạ? +_+
#186300 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 29 Tháng 08 2017 , 06:37
Vậy thì bạn cần can thiệp vào theme admin của backend để xử lý thui và thêm php vào nữa mới được

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#186303 gửi bởi quyphamvan
Ngày 29 Tháng 08 2017 , 22:36
trinhthinhvn đã viết Vậy thì bạn cần can thiệp vào theme admin của backend để xử lý thui và thêm php vào nữa mới được
Em vào theme admin rồi và trong file đó thể hiện các cột rồi, nhưng em không biết cột tên người duyệt thì dùng biến nào ạ T_T.
Hiện tại e thấy {LANG.content_admin} là tên người đăng, nhưng không biết lấy tên người duyệt thì dùng cái gì?
#186311 gửi bởi thuvp
Ngày 30 Tháng 08 2017 , 06:12
ở theme admin chỉ là bạn hiển thị dữ liệu ra thôi, khi thêm cột mới thì bạn phải có php để thêm dữ liệu vào cột đó, và có phần lấy dữ liệu đó ra để hiển thị: bạn phải thực hiện trong modules/news/admin
#186505 gửi bởi ngocphan123
Ngày 15 Tháng 09 2017 , 06:19
Để thêm được cột người duyệt bạn cần can thiệp vào cơ sở dữ liệu của module news thêm trường người duyệt và cần xử lý code nữa nói chung là phức tạp