Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#125225 gửi bởi rua7mon
Ngày 23 Tháng 09 2012 , 12:15
Chào các bạn.

Hiện tại mình muốn sửa lại màu cho menu trong file "ddlevelsmenu-topbar.css", nhưng mình muốn thay đổi màu nền và chữ khi click vào và khi click sang mục khác thì màu nền và chữ của mục kia sẽ trở lại như cũ

Hình ảnh

Còn đây là code:
Mã: Chọn hết
.mattblackmenu ul{background:#FFFFFF ;border-bottom:1px solid gray;font:bold 12px Verdana;list-style-type:none;margin:0;overflow:hidden;padding:0;width:100%}
.mattblackmenu li{display:inline;margin:0}
.mattblackmenu li a{background: #FFFFFF;border-right:1px solid #FFF;color:#8B0000;display:block;float:left;margin:0;padding:6px 8px;text-decoration:none}
.mattblackmenu li a:hover,.mattblackmenu a.selected{background: #D3D3D3}


Bạn giúp với!
#125535 gửi bởi higo123
Ngày 26 Tháng 09 2012 , 23:08
Bạn thử đổi lại dòng cuối từ: .mattblackmenu li a:hover,.mattblackmenu a.selected{background: #D3D3D3}

Thành : .mattblackmenu li a:hover,.mattblackmenu a.selected{background: #ma_mau_ban_chon!important; color:#ma_mau_ban_chon!important}
#127218 gửi bởi thinhkpt
Ngày 25 Tháng 10 2012 , 11:55
rua7mon đã viết: .mattblackmenu li a:hover,.mattblackmenu a.selected{background: #ma_mau_ban_chon!important; color:#ma_mau_ban_chon!important}

bạn làm như thế nòa bạn hướng dẫn mình với được hok? web mình http://dichvuminhphat.vn . Mình cũng sử dụng ddlevelsmenu-topbar.css như bạn. Mình cũng muốn đổi màu menu khi đang ở trang đó. ví dụ như đang ở trang liên hệ thì màu menu lien hệ đỏi sang màu khác