#185049 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 21 Tháng 06 2017 , 03:00
Bạn tìm trong file view_gird và view_list, main_procate, main_product nhé. sau đó thêm class css và rồi viết css cho nó là được

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/