#192294 gửi bởi viphuong333
Ngày 19 Tháng 10 2019 , 14:56
Hiện code mình đang dc viết trong file detail.tpl
với đoạn


Tạm hếtSắp Ra Mắt


Hiện đoạn ở mục Tạm hết, đã chạy nhưng mình muốn nó thay đổi thành Sắp Ra Mắt khi cần thì làm sao ở file theme.php ??
Được viết đoạn như vầy:
if( $array_titleimgfile[$idex] == 1 ) $xtpl->parse('main.imgs.othersimg3.have');
else $xtpl->parse('main.imgs.othersimg3.no');
$xtpl->parse('main.imgs.othersimg3');


Mong dc giúp
#192300 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 20 Tháng 10 2019 , 21:42
Bạn dùng phần mềm tìm chữ Tạm hết sửa thành chữ Sắp Ra Mắt là ok thôi, tìm trong tpl không có thì theme.php không có nữa thì trong file language/vi.php

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#192306 gửi bởi viphuong333
Ngày 21 Tháng 10 2019 , 00:20
Cái đó ko phải ý mình là, hiện tại mình đã có mục
=> Tạm hết
Nay mình muốn có thêm 1 mục nữa là
=> Sắp ra mắt

File detail.tpl gốc:


Tạm hết


Nên mình ko biết code sao để nó hiển thị thay đổi khi cần
File theme.php hiện người ta code là hiển thị chạy 1 mục tạm hết

File theme.php gốc:
if( $array_titleimgfile[$idex] == 1 )
$xtpl->parse('main.imgs.othersimg3.have');
else
$xtpl->parse('main.imgs.othersimg3.no');
$xtpl->parse('main.imgs.othersimg3');

file detail.tpl là file hiển thị nhưng mình đã thêm nhưng ko hiện hình


Tạm hếtSắp Ra Mắt


file theme.php đã thêm:
if( $array_titleimgfile[$idex] == 1 )
$xtpl->parse('main.imgs.othersimg3.have');
else
$xtpl->parse('main.imgs.othersimg3.no');
$xtpl->parse('main.imgs.othersimg3.rmk');
$xtpl->parse('main.imgs.othersimg3');
#192319 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 22 Tháng 10 2019 , 05:30
Cái này mình nghĩ liên quan đến chức năng, khó có thể code thêm vào chỉ với việc sửa theme.php và tpl được

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com