#8649 gửi bởi ltn
Ngày 14 Tháng 10 2007 , 09:09
Khá đẹp, tuy nhiên sao lại bỏ mất blocks phải vậy? Theme chuẩn thì nên thiết kế đúng cấu trúc chuẩn của hệ thống. Mình chỉ góp ý vậy thôi.

viewtopic.php?f=77&t=18183 [jQuery toàn tập]
#8650 gửi bởi ltn
Ngày 14 Tháng 10 2007 , 09:14
Góp ý thêm, ngoài việc nên thiết kế theo chuẩn hệ thống (4 khu vực là: top banner, left blocks, right blocks và footer) thì trang chủ phải thể hiện được những nội dung chủ yếu như thông báo, tin nóng, tin tức chung. Các blocks trái - phải sẽ có nhiệm vụ đưa thêm các phần thông tin của các module phụ ra trang chủ. Sắp xếp hài hòa, nhẹ nhàng. Tốt nhất nên theo chuẩn css (nghĩa là sử dụng background và mã màu, giảm thiểu hình ảnh để tăng tốc độ load cho website). LTN thích cái tab "Đọc nhiều, bài mới".

viewtopic.php?f=77&t=18183 [jQuery toàn tập]