#185545 gửi bởi ngoctuan.svc
Ngày 17 Tháng 07 2017 , 23:29
Cho mình hỏi mình có 1 file như thế này: <img src="{LOGO_SRC}" width="{LOGO_WIDTH}" height="{LOGO_HEIGHT}" alt="{SITE_NAME}" />
Vậy những file: {LOGO_SRC} {LOGO_HEIGHT} {SITE_NAME} nó nằm ở đâu vậy. Tìm mãi không ra.

Thanks & Best Regards,
-----------------------------------
NGOC TUAN CONG
#185548 gửi bởi ngoctuan.svc
Ngày 18 Tháng 07 2017 , 00:23
Mình đọc vẫn không hiểu. Vậy cái bức ảnh ở trong {IMG_URL} đó thì nó nằm ở đâu. Khó hiểu thật
Mình muốn tìm đường dẫn đến cái file ảnh đó ý

Thanks & Best Regards,
-----------------------------------
NGOC TUAN CONG
#185551 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 18 Tháng 07 2017 , 00:44
ngoctuan.svc đã viết Mình đọc vẫn không hiểu. Vậy cái bức ảnh ở trong {IMG_URL} đó thì nó nằm ở đâu. Khó hiểu thật
Mình muốn tìm đường dẫn đến cái file ảnh đó ý

Bạn có nhầm không vậy? đang là logo_src sau đó nhào vô IMG_URL. Câu hỏi của bạn cũng có vấn đề rồi nhé. Đoạn code thì bảo file.
Coàn đoạn code đó nằm trong file header_extended.tpl của theme đang xài.
Php để chạy nó là theme.php của theme từ dòng số 171 đến dòng số 186


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#185630 gửi bởi ngocphan123
Ngày 21 Tháng 07 2017 , 06:22
bạn vào đường dẫn themes/ten-theme/theme.php tìm kiếm ký tự LOGO_SRC thì sẽ hiểu rõ cấu tạo của nó là gì nó assign từ 1 biến khác ví dụ có đoạn code sau:

$xtpl->assign('LOGO_SRC', $duongdananh);

Thì LOGO_SRC được gán từ biến $duongdananh mục đích để có thể hiển thị được biến $duongdananh ra ngoài site bạn tìm hiểu Xtemplate trong php, bạn có thể tham khảo link sau: https://mynukeviet.net/lap-trinh-php/xtemplate-tach-ma-php-va-html-trong-lap-trinh-php-147.html