#185825 gửi bởi trannghiahiep
Ngày 31 Tháng 07 2017 , 21:24
Mình viết trang web tạo moduls menu rồi, nhưng mỗi lần up lên các host khác nhau hoặc lấy về localhost thì phải cập nhật lại link cho menu. Không biết có cách nào chỉnh để nó tự nhận link không ạ, kiểu dẫn link tương đối vậy
#185832 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 01 Tháng 08 2017 , 07:49
trannghiahiep đã viết Mình viết trang web tạo moduls menu rồi, nhưng mỗi lần up lên các host khác nhau hoặc lấy về localhost thì phải cập nhật lại link cho menu. Không biết có cách nào chỉnh để nó tự nhận link không ạ, kiểu dẫn link tương đối vậy

Bạn dùng tính năng auto link trong module menu là được bạn nhé. Do bạn là điền link tuyệt dối dẫn đến là mỗi lần lại phải làm lại để thao tác sử dụng theo môi trường


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#185833 gửi bởi trannghiahiep
Ngày 01 Tháng 08 2017 , 08:28
trinhthinhvn đã viết

trannghiahiep đã viết Mình viết trang web tạo moduls menu rồi, nhưng mỗi lần up lên các host khác nhau hoặc lấy về localhost thì phải cập nhật lại link cho menu. Không biết có cách nào chỉnh để nó tự nhận link không ạ, kiểu dẫn link tương đối vậy
Bạn dùng tính năng auto link trong module menu là được bạn nhé. Do bạn là điền link tuyệt dối dẫn đến là mỗi lần lại phải làm lại để thao tác sử dụng theo môi trường

Cài auto link chỗ nào vậy
#185834 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 01 Tháng 08 2017 , 12:20
trannghiahiep đã viết trinhthinhvn đã viết

trannghiahiep đã viết Mình viết trang web tạo moduls menu rồi, nhưng mỗi lần up lên các host khác nhau hoặc lấy về localhost thì phải cập nhật lại link cho menu. Không biết có cách nào chỉnh để nó tự nhận link không ạ, kiểu dẫn link tương đối vậy
Bạn dùng tính năng auto link trong module menu là được bạn nhé. Do bạn là điền link tuyệt dối dẫn đến là mỗi lần lại phải làm lại để thao tác sử dụng theo môi trường

Cài auto link chỗ nào vậy

Bạn sử dụng link kiểu: Nếu link là http://domain.com/path/name.html
Thì trong module menu bạn nhập /path/name.html thôi, khi chuyển host thì nó sẽ không ảnh hưởng.

Nếu đem về localhost bạn không tạo được Virtual Domain mà xài sub folder cho localhost ví dụ http://localhost/subfolder/path/name.html thì đằng nào bạn cũng có bước xuất CSDL ra và import về locahost, trước bước import bạn mở CSDL bằng notepad và replace hết /path/ thành /subfolder/path/ nói chung rất nhanh


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com