#191194 gửi bởi anha_001
Ngày 16 Tháng 05 2019 , 06:31
Theo hướng dẫn cập nhật của VINADES.,JSC thì để cập nhật từ NukeViet Egov 1.1.00 lên NukeViet Egov 1.1.02 thì phải thực hiện theo phương pháp thủ công, trước tiên là cập nhật thủ công lên phiên bản 1.1.01, sau đó mới cập nhật thủ công tiếp lên 1.1.02.
Theo hướng dẫn cách cập nhật tại https://github.com/nukeviet/update-egov/blob/to-1.1.01/README.md thì mình đã tải gói cập nhật 1.1.01, sau khi giải nén thì có thư mục "install", mình copy thu mục "install" vào thư mục "localhost\".
Sau đó vào trang quản trị xóa các thông báo lỗi theo hướng dẫn, vào lại trang quản trị thì có thông báo "Phát hiện gói cập nhật...", mình chọn "Thực hiện cập nhật" thì nó chuyển vào liên kết "localhost/install/update.php" và hiện thông báo lỗi "404 not found".
Vào thư mục data/logs/error_logs/ kiểm tra thì không thấy log mới nào được ghi.
Mình vào thư mục "localhost\install" kiểm tra thì thấy chỉ có file "update_data.php" và thư mục "update", trong "update" thì có một số file, thư mục giống với cấu trúc của NukeViet Egov.
Nhớ tới câu hướng dẫn " Giải nén và Upload các file trong gói cập nhật với cấu trúc của NukeViet Egov, sau đó vào admin để tiến hành cập nhật ", mình copy toàn bộ file, thư mục trong thư mục "localhost\install\update\" rồi ra thư mục "localhost" dán đè lên.
Sau khi copy ghi đè hoàn tất vào lại trang admin hay trang chính đều trắng trơn.
Tới đây potay luôn, không biết làm sao nữa.
Trên là những gì mình đã làm, mong mọi người hướng dẫn cách giải quyết với.
Cảm ơn mọi người nhiều,
Sửa lần cuối bởi anha_001 vào Ngày 16 Tháng 05 2019 , 07:01, với tổng số 2 lần sửa.
#191199 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 16 Tháng 05 2019 , 08:21
Tại bạn xóa đâu mất cái thư mục install rồi nên mới lỗi như vậy.
Bạn tải lại bản Egov 1.1.00 gốc, giải nén lấy thư mục install upload lên nguyên trạng không xóa bất cứ file gì trong đó rồi cập nhật lại

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#191203 gửi bởi anha_001
Ngày 16 Tháng 05 2019 , 23:51
hoaquynhtim99 đã viết Tại bạn xóa đâu mất cái thư mục install rồi nên mới lỗi như vậy.
Bạn tải lại bản Egov 1.1.00 gốc, giải nén lấy thư mục install upload lên nguyên trạng không xóa bất cứ file gì trong đó rồi cập nhật lại

Hi hi, cảm ơn bạn đã giúp đỡ