#187490 post by trinhthinhvn
Day 21 Month 12 2017 , 21:35
aohk1502 đã viết Có bạn nào sử dụng egovernment thì hướng dẫn mình sửa tên các liên kết sở ban ngành dùm nhé

Nó lấy dữ liệu từ module menu, bạn sửa ở đó nhé


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/