#187849 post by vjetdung96
Day 31 Month 01 2018 , 21:56
Mọi người cho em hỏi, em làm slide nhưng bị menu con che mất thì nên dùng thuộc tính gì để sửa lại ạ

Babimart chuyên cung cấp các loại bể bơi phao cho bé | bể bơi phao gia đình | phao tay tập bơi. Xem các sản phẩm tại: http://beboiphao.vn/
#187850 post by trinhthinhvn
Day 31 Month 01 2018 , 23:32
vjetdung96 đã viết Mọi người cho em hỏi, em làm slide nhưng bị menu con che mất thì nên dùng thuộc tính gì để sửa lại ạ

Thì bạn sử dụng z-index trong cho slider là được nhé ví dụ: z-index: 999;


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#187870 post by vjetdung96
Day 04 Month 02 2018 , 20:34
trinhthinhvn đã viết

vjetdung96 đã viết Mọi người cho em hỏi, em làm slide nhưng bị menu con che mất thì nên dùng thuộc tính gì để sửa lại ạ
Thì bạn sử dụng z-index trong cho slider là được nhé ví dụ: z-index: 999;

Ok mình cảm ơn bạn nha

Babimart chuyên cung cấp các loại bể bơi phao cho bé | bể bơi phao gia đình | phao tay tập bơi. Xem các sản phẩm tại: http://beboiphao.vn/