#190483 gửi bởi levanaitu
Ngày 31 Tháng 12 2018 , 19:43
Sau khi nâng cấp các bản tin mới được tạo ra thì truy cập vào xem được, còn các bản tin củ thì khi click vào không xem được và xuất hiện lỗi như hình. Mong các bác giúp đỡ.
http://phatgiaoquangtri.com

BỚT SỰ - NHẪN SỰ - KHÔNG SANH SỰ - TỰ NHIÊN VÔ SỰ
#190485 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 01 Tháng 01 2019 , 00:25
Lỗi này do thiếu bảng detail bạn có thể khắc phục theo hướng ghi nhận ở đây https://github.com/nukeviet/nukeviet/wiki/Ghi-ch%C3%BA-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-NukeViet-4.0.29#c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-csdl-module-tin-t%E1%BB%A9c
  1. Backup toàn bộ CSDL của module

  2. Đổi tên bảng nv4_lang_moddata_bodyhtml_1 thành nv4_lang_moddata_detail. Nếu đã có bảng detail rồi thì bỏ qua bước này

  3. copy dữ liệu từ tất cả các bảng nv4_lang_moddata_bodyhtml_n vào bảng nv4_lang_moddata_detail sau đó xóa các bảng nv4_lang_moddata_bodyhtml_n

  4. Xóa bảng nv4_lang_moddata_bodytext


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#190503 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 03 Tháng 01 2019 , 19:38
Có thể sau nâng cấp thì nó đã khác. Mấu chốt là thiếu dữ liệu trong bảng detail, bạn thực hiện "copy dữ liệu từ tất cả các bảng nv4_lang_moddata_bodyhtml_n vào bảng nv4_lang_moddata_detail" là được, CSDL đó lấy từ bản backup cũ

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#191000 gửi bởi ttdahq
Ngày 08 Tháng 04 2019 , 02:31
hoaquynhtim99 đã viết Lỗi này do thiếu bảng detail bạn có thể khắc phục theo hướng ghi nhận ở đây https://github.com/nukeviet/nukeviet/wiki/Ghi-ch%C3%BA-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-NukeViet-4.0.29#c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-csdl-module-tin-t%E1%BB%A9c
  1. Backup toàn bộ CSDL của module

  2. Đổi tên bảng nv4_lang_moddata_bodyhtml_1 thành nv4_lang_moddata_detail. Nếu đã có bảng detail rồi thì bỏ qua bước này

  3. copy dữ liệu từ tất cả các bảng nv4_lang_moddata_bodyhtml_n vào bảng nv4_lang_moddata_detail sau đó xóa các bảng nv4_lang_moddata_bodyhtml_n

  4. Xóa bảng nv4_lang_moddata_bodytext

Mình còn không có mấy bảng này luôn ấy!