#181656 gửi bởi trongkiem
Ngày 08 Tháng 12 2016 , 13:23
Tôi đang cài đặt mới NukeViet 4.1 trên localhost (Vertrigo 2.45) và tôi gặp lỗi như sau khi tới bước Cấu hình cơ sở dữ liệu
SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'description' doesn't have a default value

Thanks