#182414 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 21 Tháng 02 2017 , 19:27
Có thể do một số thứ sau:
 <a href="https://www.facebook.com/bachngochaiduong" target="_blank" rel="noffolow" ><img src="http://bachngochaiduong.org/fb.png"></a> <a href="https://ubrand.cool/profile/bachngochaiduong" target="_blank" rel="noffolow" ><img src="http://bachngochaiduong.org/ubr.png"></a>
<a href="http://bachngochaiduong.org/coaching/2017/02/20/coaching-cho-tuoi-20/">

Ngoài ra còn 1 link DMCA gì đó.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/