#166761 gửi bởi convoi
Ngày 15 Tháng 02 2015 , 00:15
Block tỷ giá ngoại tệ cho NukeViet 4 do convoi hiệu chỉnh từ phiên bản 1.0 của anhtu (dành cho NV3): http://nukeviet.vn/vi/store/blocks/block-tygia-ngoaite/

Demo:http://hientuong.net/shops/

  • Phù hợp với NukeViet 4, giao diện default.
  • Fix lỗi dọn dẹp cache.
  • Lấy tỷ giá trực tiếp từ Vietcombank.

1. Tải thư mục themes lên thư mục gốc của NukeViet 4.
2. Sửa file /language/vi/global.php, thêm vào cuối file:
Mã: Chọn hết
$lang_global['CurrencyCode'] = "Mã";
$lang_global['buy'] = "Mua vào";
$lang_global['transfer'] = "Chuyển khoản";
$lang_global['sell'] = "Bán ra";

3. Sửa file /language/en/global.php, thêm vào cuối file:
Mã: Chọn hết
$lang_global['CurrencyCode'] = "Code";
$lang_global['buy'] = "Buy";
$lang_global['transfer'] = "Transfer";
$lang_global['sell'] = "Sell";

4. Vào Quản lý block để thêm block theo giao diện.

Tải về:
block_ty_gia_nv4.tar.gz
Đính kèm
(2.40 KB) Đã tải về 49 lần

Con Voi
#166775 gửi bởi thangvn
Ngày 22 Tháng 02 2015 , 09:25
cám ơn bạn voi con :)) :)) :))

SEO is not math, so if you do the equation right you will alway do it the same way and get it right - it just doesnt work like that SEO không phải là 1 bài toán,nếu bạn cứ giải nó theo cùng 1 cách và nó đúng,thì nó sẽ không bao giờ làm việc đúng với ý bạn.