#195187 gửi bởi quynlc
Ngày 24 Tháng 12 2020 , 07:29
bản 4.4 mình có tạo nhóm là "Học sinh" và trong module new tạo Chuyên đề "Bài tập" chỉ dành cho nhóm "Học sinh" xem nội dung chi tiết. Tuy nhiên khi thành viên chọn đăng ký vào nhóm "Học sinh" chưa được duyệt đống ý tham giá mà đã xem được nội dung chi tiết. Giờ muốn thiết lập chỉ thành viên được duyệt tham gia vào nhóm mới được xem thì sửa ở đâu. Bạn nào biết xin giúp đỡ.
Xin cảm ơn.
#195189 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 25 Tháng 12 2020 , 02:07
Bạn sửa nhóm đó, chỗ Loại nhóm chọn "Nhóm tham gia phải gửi yêu cầu"

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#195190 gửi bởi quynlc
Ngày 25 Tháng 12 2020 , 08:31
Chỗ Loại nhóm:: Đã chọn "Nhóm tham gia phải gửi yêu cầu". Tuy nhiên, khi thành viên chọn tham gia nhóm đó đang "Chờ duyệt" mà đã xem được nội dung chi tiết. Như vậy được duyệt hay chưa được duyệt vẫn xem được nội dung chi tiết. Mình muốn là phải được quản trị duyệt vào nhóm đó thì thành viên mới xem được nội dung chi tiết của bài viết. (đang dùng phiên bản 4.4.02)
Sửa lần cuối bởi quynlc vào Ngày 25 Tháng 12 2020 , 08:34, với tổng số 1 lần sửa.