#186318 gửi bởi tdl2510
Ngày 30 Tháng 08 2017 , 21:09
Mình cài đặt module laws trong quản trị thì ok. Nhưng ra ngoài trang chủ khi kich vào menu nó báo thế này
[XTemplate]
[] (C:/xampp/htdocs/nukeviet/themes/default/modules/\main.tpl) does not exist

parse: blockname [main.loop.down_in_home.files.loopfile] does not exist

parse: blockname [main.loop.down_in_home.files] does not exist

parse: blockname [main.loop.down_in_home] does not exist

parse: blockname [main.loop] does not exist

parse: blockname [main.down_in_home] does not exist

parse: blockname [main.down_in_home_col] does not exist

parse: blockname [main] does not exist
ai biết xin chỉ giúp mình với thanks!