#188382 post by vanhieu2016
Day 08 Month 04 2018 , 09:37
Lảm thế nào để hiện rõ đoạn cuối của nội dung của bài viết, hoặc làm mất đoạn nội dung trong bài viết. Như hình
http://cdckontum.blogspot.com/2018/04/hien-thi-noi-dung.html

Khanh Du
#188387 post by vanhieu2016
Day 09 Month 04 2018 , 02:58
Nếu dùng php cắt text. Vậy nhờ trinhhinhvn có thể hướng dẫn chi tiết hơn được không ạ?
Xin cảm ơn./.
http://cdckontum.blogspot.com/2018/04/hien-thi-noi-dung.html#more

Khanh Du