#185422 gửi bởi makelove
Ngày 11 Tháng 07 2017 , 11:34
</style><linearGradient id="id0" y2="1710.7" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="624.54" y1="55.03" x1="624.54"><stop stop-color="#3C82D2" offset="0"/><stop stop-color="#205FA0" offset="1"/></linearGradient></defs><g id="Layer_x0020_1"><g id="_231097608"><polygon points="0 0 6668 0 6668 1730 0 1730" class="fil0"/><path class="fil1" d="m975 1071c-56-13-240-131-294-171-48-36-126-104-164-147l-35-41c-61-73-94-134-134-217-4-8-6-19-14-25l-56 93c-60 106-106 192-149 308-64 169-98 390 10 551 32 48 66 82 112 117 195 146 489 172 704 58-11-18-139-144-153-158-33-33-74-66-101-93l-64-55c-44-40-127-104-172-138l-181-132c148 34 228 71 354 125 119 51 245 131 347 213 32 25 125 116 126 116 41-61 61-97 75-179 32-192-57-445-142-615l-88-167c-73-130-191-307-282-423-7-10-21-30-29-36-10 7-39 45-48 57l-114 146c-3 9 34 102 39 115 46 114 74 176 133 284 56 103 118 188 191 279 5 6 5 7 11 13 24 25 34 40 64 70l54 52z"/><polygon points="4973 689 4828 689 4828 1458 4693 1458 4693 689 4548 689 4548 618 4973 618" class="fil2"/><polygon points="4486 1458 4116 1458 4116 618 4485 618 4485 689 4253 689 4253 1004 4446 1004 4446 1075 4253 1075 4253 1388 4486 1388" class="fil2"/><polygon points="4052 1458 3915 1458 3915 618 4052 618" class="fil2"/><polygon points="3849 618 3651 1458 3516 1458 3324 618 3462 618 3584 1170 3710 618" class="fil2"/><polygon points="3259 1458 2890 1458 2890 618 3259 618 3259 689 3027 689 3027 1004 3220 1004 3220 1075 3027 1075 3027 1388 3259 1388" class="fil2"/><polygon points="2825 1458 2683 1458 2529 1150 2529 1458 2391 1458 2391 618 2529 618 2529 925 2683 618 2825 618 2611 1038" class="fil2"/><path class="fil2" d="m2331 1336c0 35-19 66-56 92-42 27-94 40-157 40s-114-13-154-40c-39-27-59-58-59-92v-714h135v714c0 15 6 28 17 39 15 15 35 22 61 22 52 0 78-21 78-61v-714h135v714z"/><polygon points="1843 1458 1711 1458 1552 1011 1552 1458 1415 1458 1415 618 1547 618 1705 1066 1705 618 1843 618" class="fil2"/><path class="fil3" d="m6563 1326c0 34-19 64-57 90-41 28-94 42-157 42-64 0-116-13-155-40s-59-58-59-92v-97h137v97c0 41 26 61 77 61 25 0 45-7 60-21 11-12 17-25 17-40v-93c0-44-25-88-75-132-47-39-94-77-140-114-51-48-76-100-76-154v-93c0-34 19-64 57-90 41-29 93-43 157-43 63 0 116 14 157 42 38 27 57 58 57 91v98h-137v-98c0-41-26-61-77-61-26 0-45 7-57 20-13 14-20 27-20 41v93c0 45 25 89 75 132 24 20 47 39 70 58s46 38 70 57c51 48 76 99 76 153v93z"/><polygon points="6070 1458 5935 1458 5935 1013 5828 1322 5721 1013 5721 1458 5584 1458 5584 618 5716 618 5827 944 5937 618 6070 618" class="fil3"/><path class="fil3" d="m5519 1326c0 35-19 66-55 92-43 27-95 40-158 40s-114-13-154-40c-39-27-59-58-59-92v-586c0-34 20-65 59-92 40-27 91-41 154-41s116 14 158 42c36 26 55 56 55 91v98h-135v-98c0-41-26-61-78-61-25 0-46 7-61 21-11 12-17 25-17 40v586c0 15 6 28 17 40 15 14 35 21 61 21 52 0 78-20 78-61v-97h135v97z"/></g></g></svg>
xin hỏi mọi người file .svg như trên có phải mã hóa rồi không a
#185424 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 11 Tháng 07 2017 , 12:27
bạn thêm lô gô ở định dạng jpg png sau đó vào cấu hình site import chọn logo đó nhé. còn .svg là định dạng ảnh .svg nếu bạn có file đó cũng dc. Tốt nhất dùng png với jpg phổ dụng :D

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#185425 gửi bởi laser
Ngày 11 Tháng 07 2017 , 13:34
@makelove, logo NukeViet file .svg là sử dụng định dạng SVG, là định dạng vector. Với định dạng này logo có thể hiển thị với mọi độ phân giải.
SVG (viết tắt của Scalable Vector Graphics) là một ngôn ngữ đánh dấu (markup language) XML và dùng để miêu tả các hình ảnh đồ họa véc tơ hai chiều. Xem thêm về SVG ở đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/SVG

Sử dụng file SVG như thế nào?
Bạn xem them ở đây: https://kipalog.com/posts/Su-dung-file-SVG-cho-website

Cách tạo file SVG bạn xem tại đây!
Sửa lần cuối bởi laser vào Ngày 11 Tháng 07 2017 , 13:34, với tổng số 1 lần sửa.

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#185448 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 12 Tháng 07 2017 , 03:55
makelove đã viết và đây là thành quả mình đang chỉnh sửa http://bloggiaovien.com

Bạn thu nhỏ logo trên photoshops trước khi up. to quá trời


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/