#190585 gửi bởi huyenthaopc
Ngày 17 Tháng 01 2019 , 07:53
Mình đã đăng sản phẩm cũng như nội dung mô tả và chi tiết sản phẩm, Nhưng khi click vào phẩn phẩm thì không hiện nội dung chi tiết.
https://uphinhnhanh.com/image/S64sjz
Mục tab mình đã kích hoạt hết rồi