#189530 gửi bởi anhtrangxua5
Ngày 23 Tháng 08 2018 , 11:49
Mình đang dùng bản version 4.0.29, nhưng mình quên mật khẩu vào admin, mình đã tìm trên diễn đàn và cả google nhưng không có cách nào reset lại pass được, mình đang chạy trên local host, bạn nào biết cách vui lòng chỉ giúp mình, xin cảm ơn.

Cuộc sống chỉ có một điều đáng được gọi là thành công, đó là sống và bước đi trên con đường mình đã chọn
#189535 gửi bởi anhtrangxua5
Ngày 24 Tháng 08 2018 , 07:38
hoaquynhtim99 đã viết Thử cái này nhé https://github.com/nukeviet/set-password

Thanks bạn.


Cuộc sống chỉ có một điều đáng được gọi là thành công, đó là sống và bước đi trên con đường mình đã chọn
#189536 gửi bởi mynukeviet
Ngày 24 Tháng 08 2018 , 10:21
Đây cũng là một phương án, bạn tham khảo nhé
https://mynukeviet.net/su-dung-nukeviet/huong-dan-doi-mat-khau-tai-khoan-quan-tri-toi-cao-trong-nukeviet-4-29.html

Dịch vụ trên NukeViet
https://tdfoss.vn/dich-vu-tren-cms-nukeviet.html