#195049 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 02 Tháng 12 2020 , 04:16
Nhóm sản phẩm nó gắn với loại sản phẩm chứ không có độc lập.
Bạn lấy link nhóm sản phẩm thì nó cũng kèm theo cái link loại sản phẩm luôn.
Đơn giản là bạn thêm cái block lọc theo nhóm sản phẩm rồi vào từng loại sản phẩm, lọc rồi copy cái link trên thanh địa chỉ.

Ví dụ link này http://maytinhthanhloi.vn/shops/cpu-bo-vi-xu-ly/

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com