#186884 post by tueduong
Day 24 Month 10 2017 , 07:28
Hôm vừa rồi tò mò cấu hình kiểm tra IP khi truy cập admin, đến hôm nay vào nó báo ip không được cấp phép truy cập quản lý. Kiểm tra lại là do IP mạng mình dùng là di động mỗi lần sinh ra một địa chỉ giờ không vào được quản lý. Nhò các bạn, anh, chị giúp đỡ để vào được admin quản lý site và cách xóa kiểm tra IP này thì làm thế nào ?
Cảm ơn nhiều
Last edit by tueduong time Day 24 Month 10 2017 , 09:19, with 1 edit count.
#186888 post by hoaquynhtim99
Day 24 Month 10 2017 , 11:34
Bạn check xem nếu có tồn tại file data/admin_config.php thì xóa nó sau đó mở data/config_global.php tìm $global_config['block_admin_ip']=1; sửa số 1 thành 0.

Sau khi vào được admin tiến hành di chuyển đến Tài khoản => QUản trị để cấu hình lại. Bắt buộc phải nhấp nút lưu lại

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.