#194160 gửi bởi o0hvuong0o
Ngày 30 Tháng 07 2020 , 03:14
Mình dùng bản nukeviet 4.4.
trong file host mình đã thêm dòng này: "192.168.0.234 domain.com.vn"
Trong file httpd-vhost.conf thêm đoạn sau:
"
ServerName domain.com.vn
ServerAlias www.domain.com.vn
DocumentRoot C:\xampp\htdocs\ttytdh
"
Hiện tại mình vào website bằng đường dẫn" localhost/ttytdh thì bình thường. Nhưng khi vào bằng domain.com.vn thì báo lỗi 404.
Mình đã thử tạo 1 file html rồi đổi đường dẫn ở cái DocumentRoot trên kia thì truy cập file html đó ok.
Bạn nào biết vì sao lại có cái lỗi 404 kia không giúp mình với
Thanks!
#194162 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 30 Tháng 07 2020 , 07:42
Bạn đăng nhập quản trị bằng domain localhost, vào cấu hình chung chỗ các domain chạy site thêm domain domain.com.vn vào là được

Sau đó bạn cần tắt rồi bật rewrite trở lại do thư mục gốc bị thay đổi từ /ttytdh sang /

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com