#195228 gửi bởi thanhdao
Ngày 05 Tháng 01 2021 , 18:45
Nhờ các cao nhân giúp mình chuyển đoạn code sau sang dạng block với ạ. Mình đang dùng NKV bản 4.0.29

<ins class="bookingaff" data-aid="2109445" data-target_aid="2109445" data-prod="nsb" data-width="100%" data-height="auto" data-lang="vi" data-df_num_properties="3">
<!-- Anything inside will go away once widget is loaded. -->
<a href="//www.booking.com?aid=2109445">Booking.com</a>
</ins>
<script type="text/javascript">
(function(d, sc, u) {
var s = d.createElement(sc), p = d.getElementsByTagName(sc)[0];
s.type = 'text/javascript';
s.async = true;
s.src = u + '?v=' + (+new Date());
p.parentNode.insertBefore(s,p);
})(document, 'script', '//aff.bstatic.com/static/affiliate_base/js/flexiproduct.js');
</script>

^:)^ Thank u nhìu nhìu ạ

http://dulichmocchau.com - Du lịch Mộc châu miễn phí http://dulichmocchau.net - Tư vấn du lịch Mộc Châu
#195234 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 06 Tháng 01 2021 , 21:34
 <?php $content = ' <ins class="bookingaff" data-aid="2109445" data-target_aid="2109445" data-prod="nsb" data-width="100%" data-height="auto" data-lang="vi" data-df_num_properties="3"> <!-- Anything inside will go away once widget is loaded. --> <a href="//www.booking.com?aid=2109445">Booking.com</a> </ins> <script type="text/javascript"> (function(d, sc, u) { var s = d.createElement(sc), p = d.getElementsByTagName(sc)[0]; s.type = \'text/javascript\'; s.async = true; s.src = u + \'?v=\' + (+new Date()); p.parentNode.insertBefore(s,p); })(document, \'script\', \'//aff.bstatic.com/static/affiliate_base/js/flexiproduct.js\'); </script> '; 
Lưu với tên global.code.php đặt ở themes/ten-themes/blocks rồi thêm block giao diện

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com