#190957 gửi bởi phonggio12c
Ngày 02 Tháng 04 2019 , 08:36
Mình down bộ cài mới nhất để cài
Nhưng rất hay bị lỗi kết nối csdl, hoặc bị trắng trang,phải tắt trình duyện hoặc shift f5 thì bình thường
Sửa lần cuối bởi phonggio12c vào Ngày 02 Tháng 04 2019 , 08:39, với tổng số 1 lần sửa.
#190958 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 02 Tháng 04 2019 , 11:08
Lỗi kết nối CSDL là do hosting của bạn có vấn đề về CSDL nha bạn. Tình hình của bạn mình đoán là xài đồ free

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#190985 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 05 Tháng 04 2019 , 11:58
ttdahq đã viết Còn lỗi bị trắng trang thì thế nào bác?
Em vào xem bài là trắng trang!

Bạn trắng trang thì làm theo các hướng dẫn này để lấy thông báo lỗi xem do đâu
https://writeblabla.com/blog/huong-dan-bat-chuc-nang-hien-thi-loi-khi-trang-trang-tren-nukeviet.html
https://writeblabla.com/blog/hien-thi-bao-loi-khi-website-bi-loi-500-internal-server-error.html


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#190987 gửi bởi ttdahq
Ngày 06 Tháng 04 2019 , 00:10
hoaquynhtim99 đã viết
ttdahq đã viết Còn lỗi bị trắng trang thì thế nào bác?
Em vào xem bài là trắng trang!

Bạn trắng trang thì làm theo các hướng dẫn này để lấy thông báo lỗi xem do đâu
https://writeblabla.com/blog/huong-dan-bat-chuc-nang-hien-thi-loi-khi-trang-trang-tren-nukeviet.html
https://writeblabla.com/blog/hien-thi-bao-loi-khi-website-bi-loi-500-internal-server-error.html

Em đã up lên 4.3.05, nhưng tìm hoài ko ra chỗ chế độ nhà phát triển bác à!

#190998 gửi bởi ttdahq
Ngày 07 Tháng 04 2019 , 22:51

Em vào log em coi thế này bác hoaquynhtim99

[Mon, 08 Apr 2019 09:42:37 +0700] [kienthuc.club] [118.69.71.103] [Notice(8): Undefined index: gid] [FILE: /includes/mainfile.php] [LINE: 439]
[Mon, 08 Apr 2019 09:46:26 +0700] [kienthuc.club] [118.69.71.103] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[21S01]: Insert value list does not match column list: 1136 Column count doesn't match value count at row 1' in C:\xampp\htdocs\hoamaudon\modules\leechnews\global.functions.php:1577
Stack trace:
#0 C:\xampp\htdocs\hoamaudon\modules\leechnews\global.functions.php(1577): PDO->prepare('INSERT INTO nv4...')
#1 C:\xampp\htdocs\hoamaudon\includes\cronjobs\nv_auto_leechnews.php(52): nv_auto_leechnews(12, 'nv4_vi_leechnew...', 'nv4_vi', 'leechnews', 'leechnews', 'leechnews', 'vi')
#2 [internal function]: cron_auto_leechnews()
#3 C:\xampp\htdocs\hoamaudon\includes\core\cronjobs.php(52): call_user_func_array('cron_auto_leech...', Array)
#4 C:\xampp\htdocs\hoamaudon\includes\mainfile.php(367): require('C:\\xampp\\htdocs...')
#5 C:\xampp\htdocs\hoamaudon\index.php(21): require('C:\\xampp\\htdocs...')
#6 {main}
thrown] [FILE: /modules/leechnews/global.functions.php] [LINE: 1577]
[Mon, 08 Apr 2019 09:46:30 +0700] [kienthuc.club] [118.69.71.103] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'gid' in 'field list'' in C:\xampp\htdocs\hoamaudon\modules\news\funcs\detail.php:23
Stack trace:
#0 C:\xampp\htdocs\hoamaudon\modules\news\funcs\detail.php(23): PDO->query('SELECT titlesit...')
#1 C:\xampp\htdocs\hoamaudon\index.php(287): require('C:\\xampp\\htdocs...')
#2 {main}
thrown] [FILE: /modules/news/funcs/detail.php] [LINE: 23]
[Mon, 08 Apr 2019 09:49:44 +0700] [kienthuc.club] [118.69.71.103] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'hoamaudon.nv4_googleplus' doesn't exist' in C:\xampp\htdocs\hoamaudon\modules\page\admin\content.php:196
Stack trace:
#0 C:\xampp\htdocs\hoamaudon\modules\page\admin\content.php(196): PDO->query('SELECT * FROM n...')
#1 C:\xampp\htdocs\hoamaudon\admin\index.php(173): require('C:\\xampp\\htdocs...')
#2 {main}
thrown] [FILE: /modules/page/admin/content.php] [LINE: 196]

#191003 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 08 Tháng 04 2019 , 19:41
Cái này do bạn xài module leechnews lấy CSDL từ news mà module news đã cập nhật do đó lỗi. bạn cần cập nhật module leechnews lên để chạy các ghi chú về thay đổi CSDL có tại đây https://github.com/nukeviet/nukeviet/wiki/Ghi-ch%C3%BA-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-NukeViet-4.3

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#191004 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 08 Tháng 04 2019 , 19:42
Cụ thể bạn xem đoạn Xỏa bỏ tích hợp web Google+ chỗ Chạy các câu lệnh SQL sau:

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com