#187109 gửi bởi shareict.net
Ngày 16 Tháng 11 2017 , 09:21
E nâng cấp từ NV 4.2 lên 4.3 thanh công. nhưng khi nâng cấp modun laws từ 4.2 lên 4.3 thì bị lỗi không thể xem được file PFD. Nó không hiện lên mặc dù e đã chỉnh cấu hình. NV và modun của e ko thay đổi gì vẫ nguyên của hệ thống, ko sài block gì ngoài