#184968 gửi bởi tungkiet
Ngày 15 Tháng 06 2017 , 03:47
Hi! tôi đang dùng bản nukeviet 4.1 và cái module home page để làm trang chủ
Nhưng khi set 1 block chỉ hiện thị ở trang chủ thì block đó không hiển thị

Ai biết tại sao ko ah?

Chia sẻ để nhận nhiều hơn