#187359 post by schavlev
Day 08 Month 12 2017 , 09:07
Tôi mời bạn vào kho lưu trữ để hoàn thành sự kiện đếm ngược khối
https://github.com/NukeVlad/countdown_event

нюкевиет - русскоязычный сайт http://nukeviet.ru/
#187363 post by schavlev
Day 09 Month 12 2017 , 04:42
laser đã viết Do you have srceenshot?
Post it, pls!

Mô tả chi tiết ở đây http://nukeviet.ru/bloki/blok-obratnogo-otschjota-do-sobytija-countdown-event-4-3-00-37.html
Trên trang chính, đơn vị được đặt thành HEADER

Attachments
(205.20 KB)
Last edit by schavlev time Day 09 Month 12 2017 , 04:44, with 1 edit count.

нюкевиет - русскоязычный сайт http://nukeviet.ru/