#6473 gửi bởi haugiang
Ngày 07 Tháng 08 2007 , 23:20
Xin hỏi có chạy 2 ngôn ngử đó trên cùng 1 server có IP thực là 203.162.x.x không?
Có vần đề gì về port hay không?

Người ta type: abc.com.vn thì sẽ ra web dùng JSP
Type: mn.com.vn thì sẽ ra web chạy nukeviet

Ai biết giúp với :(
#6476 gửi bởi bsphu
Ngày 08 Tháng 08 2007 , 04:47
haugiang đã viết:Xin hỏi có chạy 2 ngôn ngử đó trên cùng 1 server có IP thực là 203.162.x.x không?
Có vần đề gì về port hay không?

Người ta type: abc.com.vn thì sẽ ra web dùng JSP
Type: mn.com.vn thì sẽ ra web chạy nukeviet

Ai biết giúp với :(Được thôi nếu Server của cậu Add 2 domain dó vào được. vd nguoiduyxuyen.com và bskhang.ch cùng chạy trên một Host đó thôi....

Mỗi ngày cần học thêm nhiều hơn!