#9049 gửi bởi namnhvp
Ngày 22 Tháng 10 2007 , 10:47
Chào BQT và các bạn!
Để Nukeviet hoàn thiện với người dùng không chỉ là cá nhân, công ty nhỏ mà cho cả các công ty lớn và cơ quan nhà nước thì cần phải có nhiều cải tiến và khả năng tích hợp dễ dàng. Hiện nay nhiều người thích Joomla vì nó có nhiều ưu điểm. Tôi xin đưa ra một ý kiến với BQT là: nếu có thể được trong bản Nukeviet final nên có phần tùy chọn trong Module Login người dùng có thể đăng nhập qua LDAP hoặc không.

Thanks!
#189931 gửi bởi mynukeviet
Ngày 16 Tháng 10 2018 , 09:00
Lâu rồi nhưng cứ gửi biết đâu bạn có nhu cầu 😁
https://mynukeviet.net/tuy-bien-nukeviet/nukeviet-san-sang-xac-thuc-tai-khoan-ldap-286.html

Dịch vụ trên NukeViet
https://tdfoss.vn/dich-vu-tren-cms-nukeviet.html